Samtykkeerklæring/påmeldingskjema- fotografen og leksehjelp

På websiden ligger det dokumenter og kontrakter som må leses. Dette signeres digitalt her av foresatte til eleven ved Voiebyen skole og andre nye elever som starter på skolen.  Samtykke gis for alle  årene (1.- 7. kl) på Voiebyen skole. Samtykke kan trekkes tilbake ved å sende mail til skolen om dette.

Elevens navn

Klasse

Kryss av i riktig klasse her:

Navn på foresatt(e)

Elevbilder

Vi samtykker til at skolen kan ta bilde av vårt barn, f eks til bruk på skolens hjemmeside, skolekatalog, klassebilder.

Deling av e-postadresse med skolefotograf

Jeg/vi samtykker til at skolen kan formidle min/vår e-post adresse til skolefotograf som vil sende tilbud om bestilling av portrettbilder/gruppebilder hvor mitt barn deltar

Denne e-postadressen kan videreformidles til skolefotografen

Skriv e-postadressen her:

Digitalt veiledningsverktøy MOSO (studenter fra UIA)

Hvert år har vi studenter fra UIA i praksis på vår skole. Det benyttes et digitalt veiledningsverktøy (MOSO). I noen tilfeller kan det bli tatt bilder og film av studenter i praksis i klasserommet, Elever kan også da bli filmet/fotografert. Alt lagres på en sikker server, blir ikke publisert eller forsket på, og slettes når studenten er ferdig med utdanningen. Samtykker du i at ditt barn kan være tilstede og kan filmens/fotograferes i undervisning hvor MOSO blir brukt til observasjon og veiledning av studenter?

Leksehjelp

Ønsker du at ditt barn skal delta på leksehjelp