Permisjon elev

Skal du ta barnet ditt ut over lengre periode enn 1 dag, må du søke om permisjon. Kontaktlærer kan gi fri 1 dag. Da holder det å søke som vanlig melding i Transponder. For å søke om fri utover 1 dag, må en benytte seg av dette elektroniske søknadsskjemaet.

Elevens navn og klasse

Grunn til permisjon

Krysser du av på "annet", må du skrive grunn kommentarfelt.Kommentarfelt og annen informasjon

Navn og epost til den som har fylt ut skjema

Svar gis til oppgitt e-post.

Periode

Velg periode du ønsker fri.