Registrering av plass i SFO for nye elever 2021/2022

SFO er åpen hver dag fra 07.00-08.20 og fra skoleslutt til kl. 16.30.

Elevens navn

Trinn
Elevens fødselsdato

Gjeldende tilbud:

 

A tilbud: inntil 6 timer/uke - kr. 1.485,-

B tilbud: inntil 15 timer/uke - kr. 2.750,-

C tilbud: over 15 timer/uke - kr. 3.080,-

 

Alle tilbud betales i 10 terminer. Juli og august er betalingsfrie måneder.

30% søskenmoderasjon gis til eldste barnet i SFO.

På skolens fridager er det en tilleggsats på kr. 225,- pr. dag med bindende påmelding. Dager med skolefri i juni og august inngår i de ordinære satsene (gjelder B og C tilbud). De med 6 timers tilbud kan kjøpe dagplasser.

 

 


Velg tilbud
Skriv inn for hver dag klokkeslett når eleven kommer om morgenen og skal hjem på ettermiddagen.

Kommer mandag morgen

Skoledagen for 1.-4.trinn: kl. 08.20-13.40

Hjem mandag ettermiddag


Kommer tirsdag morgen

Skoledagen for 1.-4.trinn: kl. 08.20-12.25

Hjem tirsdag ettermiddag


Kommer onsdag morgen

Skoledagen for 1.-4.trinn: 08.20-13.40

Hjem onsdag ettermiddag


Kommer torsdag morgen

Skoledagen for 1. og 2.trinn kl. 08.20-13.40, skoledagen for 3. og 4.trinn kl.08.20-14.10

Hjem torsdag ettermiddag


Kommer fredag morgen

Skoledagen for 1.-4.trinn: kl. 08.20-12.25

Hjem fredag ettermiddag


Blir eleven hentet eller går han/hun hjem selv til fast avtalt tid?

Hvis eleven skal gå hjem selv, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer

Merknader

Vedtekter (bl.a. regler for endring og oppsigelse)

Se skolens hjemmeside: www.minskole.no/solaas

Betalers navn

Betalers personnummer

Betalers e-postadresse