SFO for 2.-4.trinn skoleåret 2021/ 2022

Alle som har SFO inneværende skoleår, må sende inn dette skjemaet. Dersom dere ønsker å si opp plassen, bruk eget skjema for oppsigelse.

FRIST FOR INNLEVERING: 1.APRIL

A-tilbud: Inntil 6 timer i uken - 1485 kroner

B-tilbud: Inntil 15 timer i uken - 2750 kroner

C-tilbud: Over 15 timer i uken - 3080 kroner


Elevens navn:

Trinn 2021/2022Hva skal skje med tilbudet neste skoleår?


Ønsker å beholde plassen i SFO med samme tilbud som i år:

Skriv inn dagens tilbud

Ønsker å beholde plassen, men vil endre tilbudet.

Skriv inn nytt tilbud

Tidspunkt og dager

Skriv inn klokkeslett for hver dag når eleven kommer om morgenen og skal hjem om ettermiddagen

Kommer mandag morgen

Kommer mandag ettermiddag

Skolen slutter 13.30

Kommer tirsdag morgen

Kommer tirsdag ettermiddag

Skolen slutter 12.20

Kommer onsdag morgen

Kommer onsdag ettermiddag

Skolen slutter 13.30

Kommer torsdag morgen

Kommer torsdag ettermiddag

Skolen slutter 13.30 for 1. og 2.trinn. 14.00 for resten av skolen.

Kommer fredag morgen

Kommer fredag ettermiddag

Skolen slutter 12.20 for 1.-4.trinn. 12.50 for resten av skolen

Blir eleven hentet eller går han/hun hjem til avtalt tid?


Merknader:

Ingen tittel

Betalers navn:

Betalers personnummer

Betalers epost addresse