Søknad om elevpermisjon for Mosby Oppvekstsenter

Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferie/fridager som er fastlagt i skoleåret. 

 

Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal digitalt søknadsskjema for elevpermisjon benyttes. Skolen svarer til e-postadressen som oppgis i søknaden. 

 

Vi understreker at foreldre/foresatte selv har ansvar for opplæringen i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom. Rektor har, når det er forsvarlig, myndighet til å innvilge permisjon i inntil 10 skoledager. 

 

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa:
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

 

Se kommunens retningslinjer for elevpermisjoner: https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/retningslinjer-for-handtering-av-elevpermisjoner-i-kristiansandskolen.pdf

 

Innholdet som fylles ut i dette skjemaet skal ikke inneholde sensitiv personinformasjon, som f eks helseopplysninger, opplysninger om legning, opplysninger om etnisitet etc. For fullstendig liste se: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/


Elevens etternavn:

Elevens fornavn:

Elevens fødselsdato:

Klasse:

Tidsrom (fra og med)

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Tidsrom (til og med)

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Har eleven SFO tilbud?


Begrunnelse for permisjonen:

Ikke sensitive personopplysninger (helsetilstand, mm.)

Foresattes etternavn:

Foresattes fornavn:

Foresattes e-post:

Aksept av ansvar

Jeg/Vi er kjent med at vi selv har ansvar for opplæringa for barnet som søkes fri fra den pliktige undervisningen og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.
 

NB!

Innholdet som fylles ut i dette skjemaet skal ikke inneholde sensitiv personinformasjon, som f eks helseopplysninger, opplysninger om legning, opplysninger om etnisitet etc. For fullstendig liste se: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/