Henvendelse -veilederkorpset for flerspråklige barnehagebarn

Dette er et lavterskelskjema. Du trenger ikke fylle ut alle feltene.

Husk anonymitet (ikke navn, kjønn) og utelat sensitivt innhold.

Barnehagen informerer foresatte om samarbeidet med veilederkorpset etter egne rutiner.

En veileder vil i løpet av ca. en uke ta kontakt med dere for videre samarbeid. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på vår felles epost: johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no


Barnehagens navn

Dato for henvendelsen

Kontaktperson. Navn/ epost/ telefon

Hva trenger barnehagen hjelp til?

Hva er gjort i barnehagen?

Beskriv tiltak som er utprøvd og evt. evaluering av tiltaket

Barnets alder

Hvor lenge har barnet gått i barnehagen?

Oppgi også om barnet har gått i annen barnehage tidligere