Søknadsskjema for redusert SFO-pris

Fra høsten 2021 innføres ny tilskuddsordning for foreldrebetaling i SFO. En SFO-plass skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdets samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Ved SFO 100% plass og samlet inntekt under kr 588 500 kan du søke om moderasjon. Dersom du har SFO 60% plass er det mulig å søke om moderasjon ved samlet inntekt under kr 353 100. I tillegg til søknadsskjemaet, må det sendes inn dokumentasjon ved å legge frem siste års skattemelding (selvangivelse). Denne sendes på mail til anne@kfskolen.no

Opplysninger om barna


Hvor mange barn søker du for?
Barn 1


Barnets fornavn og etternavn

Prosent en søker om


Barn 2


Barnets fornavn og etternavn

Prosent en søker om


Barn 3


Barnets fornavn og etternavn

Prosent en søker om


Barn 4


Barnets fornavn og etternavn

Prosent en søker om


Opplysninger om deg som søker


Fornavn og etternavn

Hvilke voksenpersoner bor sammen med barnet?

Inntekt og bekreftelse


Hva var husstandens samlede kapital- og personinntekt i siste tilgjengelig skattemelding?

Hvis husstanden har skattepliktig kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter.

Bekreftelse

Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige.