Gullepleprisen - nominasjon 2022

Har du kjennskap til en pedagog som får til læring med IKT? Vil du hedre denne? Har denne pedagogen fått til noe som andre bør få høre om? Si ifra til oss! NPeD ønsker også i år i samarbeid med Kopinor å løfte gode eksempler frem i lyset. Gulleplevinneren får nå 50.000,- samt holde et foredrag og fri deltagelse på årets NKUL som holdes 11-13 mai. 

Navn på den som foreslår

Telefonnr./ epost adresse til den som foreslår

Navn på Gulleplekandidat

Telefonnr. / epost adresse til kandidaten

Arbeidssted og stilling (kandidat)

Litt om kandidaten

Begrunnelse

Prisen kan deles ut til en pedagog eller en gruppe pedagoger i barnehage eller skole. Følgende kriterier skal ligge til grunn for tildelingen: 1. Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner for barnehage, grunnskole, videregående skole eller høyskole med fokus på digital kompetanse som basisferdighet 2. Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte 3. Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer fra arbeidet med IKT i undervisningen.

Dokumentasjon

Hjemmeside (egen eller skolen), blogg, wiki, Facebook, Twitter... (Kan ev sende tillegg på mail til gulleple@nped.no)

Publikasjoner og artikler

Annet