Søknad om elevpermisjon for Vågsbygd skole

Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferie/fridager som er fastlagt i skoleåret. 

 

Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal digitalt søknadsskjema for elevpermisjon benyttes. Skolen svarer til e-postadressen som oppgis i søknaden. 

 

Vi understreker at foreldre/foresatte selv har ansvar for opplæringen i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom. Rektor har, når det er forsvarlig, myndighet til å innvilge permisjon i inntil 10 skoledager. 

 

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa:
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

 

Se kommunens retningslinjer for elevpermisjoner: https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/retningslinjer-for-handtering-av-elevpermisjoner-i-kristiansandskolen.pdf


Elevens etternavn:

Elevens fornavn:

Elevens fødselsdato:

Klasse:

Tidsrom (fra og med)

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Tidsrom (til og med)

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Har eleven SFO tilbud?


Begrunnelse for permisjonen:

Foresattes etternavn:

Foresattes fornavn:

Foresattes e-post:

Aksept av ansvar

Jeg/Vi er kjent med at vi selv har ansvar for opplæringa for barnet som søkes fri fra den pliktige undervisningen og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.