Påmelding SFO - juni og august 2022

Vi nærmer oss slutten på skoleåret 2021-2022. Siste undervisningsdag er onsdag 22.06.22, SFO har heldagstilbud fra og med torsdag 23.06 til og med  torsdag 30.06.22.  Åpningstidene er 07:30 - 16:30, påmelding gjelder for de som har SFO plass. Vennligst fyll inn navn på elev og nåværende klassetrinn samt kryss av for ønsket svar-alternativ.

Minner om at SFO plass-størrelsen også gjelder disse dagene. 100% plass er 5 dager, 60% plass er 3 dager, og man går sine vante, faste dager.

Elever på høstens 2.- 3. base leverer skjema for juni og august, de som slutter på base 4 leverer for juni. Etter ferien, starter SFO opp mandag 01.august. NB! SFO er stengt tirsdag 16. og onsdag 17.august pga. planleggingsdager. 1. skoledag er torsdag 18. august.

Høstens 1.klassinger vil få egen informasjon om SFO oppstart, og skal ikke svare på dette skjemaet.

NB! vennligst merk at svarfrist for innlevering av skjema er fredag 3. juni.


Elevens navn

TrinnFargegruppetorsdag 23.06.22


fredag 24.06.22


mandag 27.06.22


Tirsdag 28.06.22


onsdag 29.06.22


torsdag 30.06.22


Tirsdag 30.06.


August SFO

Mandag 01.08.22


Tirsdag 02.08.22


Onsdag 03.08.22


Torsdag 04.08.22


Fredag 05.08.22


Mandag 08.08.22


Tirsdag 09.08.22


Onsdag 10.08.22


torsdag 11.08.22


fredag 12.08.22


mandag 15.08.22