Påmelding kveldskurs B2

påmeldingsskjema til B2-kurs på kveldstid


Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnummer:

DUF-nummer:

DUF number:

Kjønn:


Adresse:

Postnummer og poststed:

Mobilnummer:

E-post:

Statsborgerskap:

Sivilstand:

Tidligere norskkurs


Skole:

Sted:

År:

Antall timer fullført:

Fullført nivå:
Annen informasjon


Hvor mange år har du gått på skole før?

Hva er ditt morsmål?

Kan du noen andre språk? Hvis ja, hvor godt?

Har du bestått B1 i alle delferdigheter?

Du må også levere dokumentasjon på dette til skolen før oppstart.