Oppsigelse av plass i skolefritidsordningen

Oppsigelse: Oppsigelsestiden er satt til 3 mnd, gjeldende fra den første i påfølgende måned. Det betyr at hvis du f.eks. sier opp plassen 10.september, gjelder oppsigelsestiden fra 1.oktober, og foresatte må betale for plassen ut desember. Tilbudet kan selvsagt brukes i oppsigelsestiden.

 


Elevens navn

Hvordan skal plassen brukes i oppsigelsestiden?

Navn på foresatte som sier opp plassen

Dato

E-post for kvittering