Endring av plass i skolefritidsordningen

Det er mulig å endre tilbudet i SFO med en måneds varsel, gjeldende fra den første i påfølgende måned

Elevens navn

Trinn
Eleven har følgende tilbud:

A (6 timer), B (inntil 15 timer), C (15 timer eller mer)

Ønsker å endre tilbudet til:

A (6 timer), B (inntil 15 timer), C (15 timer eller mer)

Tilbudet endres fra dato:

Nedenfor må du skrive inn klokkeslett når eleven kommer om morgenen og skal hjem på ettermiddagen.

Kommer mandag morgen

Hjem mandag ettermiddag


Kommer tirsdag morgen

Hjem tirsdag ettermiddag


Kommer onsdag morgen

Hjem onsdag ettermiddag


Kommer torsdag morgen

Hjem torsdag ettermiddag


Kommer fredag morgen

Hjem fredag ettermiddag


Kryss av

Eleven kan kun sendes hele og halve timer

Hvordan skal plassen brukes i oppsigelsestiden?

Eksisterende tilbud kan benyttes ut oppsigelsestiden

Merknader


Betalers navn

Betalers personnummer

Betalers e-postadresse