Påmelding nettkurs

Sign-up form for the online course


Etternavn:

Last name:

Fornavn:

First name:

Fødselsnummer:

National ID number, starting with date of birth:

DUF-nummer:

DUF number:

Kjønn:

Sex:

Adresse:

Address:

Postnummer og poststed:

Postal code and postal office:

Mobilnummer:

Cell phone number:

E-post:

Email:

Statsborgerskap:

Citizenship:

Sivilstand:

Marital status:

Tidligere norskkurs

Fyll ut hvis du har gått på norskkurs før. 

Previous Norwegian courses. Fill out if you have attended any Norwegian courses before.


Skole:

School:

Sted:

Place:

År:

Year:

Antall timer fullført:

Number of hours completed:

Fullført nivå:

Levels completed:Kursønske (apply for course)


Velg nivå:

Choose course level:Annen informasjon

Other information

Hvor mange år har du gått på skole før?

How many years of school have you finished before?

Hva er ditt morsmål?

What is your native language?

Kan du noen andre språk? Hvis ja, hvor godt?

Do you know any other laguages? If so, how well?