Påmelding samfunnskunnskap

75 timers kurs i samfunnskunnskap.

For deltakere med rett/plikt. 

Kursene starter med forbehold om at det er nok deltakere påmeldt. 


Personalia


Etternavn:

Last name:

Fornavn:

First name:

Mellomnavn:

Middle name:

Fødselsnummer:

National ID number, starting with date of birth

Adresse:

Address:

Postnummer:

Postal code:

Poststed:

Postal office:

Mobilnummer:

Cell phone number:

Fasttelefon:

Home phone number:

E-post:

Email:

Velg kurs her

Choose your course here

Velg språk

Choose a language


Annet språk:

Other language: