Søknad om elevpermisjon fra pliktig grunnskoleopplæring

 


Etternavn:

Fyll ut elevens etternavn

Fornavn:

Fyll ut elevens fornavn

E-postadresse til den som fyller ut søknaden:

Skriv inn din e-postadresse

Fødselsdato:

Fyll ut elevens fødselsdato

Klasse:

Fyll ut klasse

Har eleven SFO-tilbud?


Har eleven leksehjelp?


Begrunnelse for permisjonen:

Fyll ut begrunnelse for permisjonen.

Permisjonen ønskes strøket på vitnemål:

Jamfør retningslinjer for stryking av fravær i lov og forskrift. Merk: gjelder kun elever på ungdomstrinnet.

Permisjon ønskes dokumentert på vitnemål:

Jamfør retningslinjer i lov og forskrift. Merk: gjelder kun ungdomstrinnet. Dokumentasjon må leveres skolen før permisjonen starter.

Ansvar:

Jeg/vi er kjent med at vi overtar opplæringsansvaret for eleven i permisjonstiden, og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom. Vi forplikter oss til å gjennomføre opplæring slik at eleven etter permisjonen kan tre inn i ordinær opplæring.

Bekreftelse

Kryss av i boksen når du er klar til å levere. Trykk deretter på "Send skjema"