Søknadsskjema for Den Norske Skolen Albir

Søknadsskjema skoleplass 

Navn foresatt:

Adresse:

Postnummer

Poststed:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Har barnet norsk pass?


Ønsket startdato:

Ønsket sluttdato:

Barnets navn (1):

Fødselsnummer (11 siffer):

Klasse:

Barnets navn (2):

Fødselsnummer (11 siffer):

Klasse:

Barnets navn (3):

Fødselsnummer (11 siffer):

Klasse:

Annen informasjon?: