Endring av tilbud/tider i SFO

Det er mulig å endre tilbudet i SFO med èn mnd varsel, gjeldende fra den 1. hver mnd (jfr vedtekter)

Ved oppsigelse er det 3 mnd frist, gjeldende fra den 1. hver mnd (jfr vedtekter)

Dersom det er faste endringer i tider (men beholde samme tilbud), skal dette også sendes inn her.


Elevens navn

Klasse
Hvilket tilbud har eleven pr. i dag?Hvilket tilbud er ønskelig?
Gjeldende tilbud:

A-tilbud: inntil 6 timer pr uke (kr 1485,- pr mnd)

B-tilbud: inntil 15 timer pr uke (kr 2750,- pr mnd)

C-tilbud: 15 timer eller mer pr uke (kr 3080,- pr mnd)


Endringen ønskes fra dato

Nye tider på SFO

Her skrives de nye tidene inn. Skriv inn for hver dag det klokkeslettet eleven kommer om morgenen og skal hjem på ettermiddagen (skal eleven bare ha tilbud noen dager, skriver dere bare inn tidspunkt disse dagene).

SFO åpner kl 7.00 og stenger kl 16.30. Skoledagen varer fra 8.20 - 13.30 (12.20 på tirsdager). 4.klasse har skoledag til 14.00 på mandager og onsdager.

Dersom eleven skal gå hjem selv, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer.


Mandag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Mandag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Tirsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Tirsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Onsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Onsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Torsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Torsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Fredag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Fredag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Skal eleven hentes eller gå hjem selv til fast avtalt tid?

Dersom eleven skal gå hjem selv, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer.

Evt. merknader

Hvordan skal plassen brukes i oppsigelsestiden?

Eksisterende tilbud kan benyttes ut oppsigelsestiden (gjelder både oppsigelse og endring i tilbud)

Betalers navn

Betalers e-postadresse

Bekreftelse på at endring er mottatt vil bli sendt her.