Påmelding til leksehjelp 2023-24

Leksehjelp er et gratis tilbud til alle elever på 1-4 trinn mandager og onsdager i uker med undervisning.
På leksehjelp arbeides det med skoleoppgaver og elevene får litt bedre tid til å løse oppgavene sine eller fordype seg litt mer i arbeidet de holder på med til daglig på skolen. Dersom elevene trenger mer eller annet arbeid, får de ekstra oppgaver eller jobber med montessorimateriellet i klasserommet. Vi har også skolearbeid som er mer "kosearbeid" på leksehjelpen. Leksehjelp organiseres av skolens miljøarbeidere. 

 

Fra 14.30 vil barna ha et friminutt, der de spiser medbrakt matpakke og leker. Leksehjelpen begynner kl 15:00 og slutter 16:00. For å få plass på leksehjelp, må foresatte fylle ut dette skjemaet.

 

Leksehjelp starter opp en uke eller to etter skolestart i august. Beskjed om oppstart av leksehjelp vil bli sendt på Vigilo. Siste uke med leksehjelp er uken før sommerferien. 


Navn på eleven

Klassetrinn

select

Valgt dag

Hvilken dag ønsker dere å ha leksehjelp? Flere valg er mulig.

Vilkår

Leksehjelpen har bindende påmelding for hele skoleåret. Skolen må ha beskjed dersom barnet ikke kan komme en dag. I skolens ferier er det ikke leksehjelp. Det vil ikke være skoleskyss etter leksehjelpen, så de barna som vanligvis tar skoleskyss, må hentes etter leksehjelp.

Navn på foresatt

Telefonnummer

Epost

Eleven blir hentet/går hjem selv