Påmelding til leksehjelp 2022-23

Leksehjelp er et gratis tilbud som gis alle elever i 1-4 trinn på mandager og onsdager i uker med undervisning.

På leksehjelp arbeides det med skoleoppgaver. Ved å gå på leksehjelp får elevene bedre tid til å løse oppgavene sine. Elevene vil få flere skoleoppgaver dersom de trenger mer eller annet arbeid. Elevene jobber også med materiellet de finner i klasserommet. Det er ofte litt kosearbeid på slutten av leksehjelpen. Leksehjelp organiseres av skolens miljøarbeidere. 

Fra 14.30 vil barna ha et friminutt, der de spiser medbrakt matpakke og leker. Leksehjelpen begynner kl 15:00 og slutter 16:00. For å få plass på leksehjelp, må foresatte fylle ut skjema. Leksehjelp starter opp ca andre skoleuken etter sommerferien og siste uke med leksehjelp er uken før sommerferien.


Navn på eleven

Klassetrinn

select

Valgt dag

Hvilken dag ønsker dere å ha leksehjelp? Flere valg er mulig.

Vilkår

Leksehjelpen har bindende påmelding for hele skoleåret. Skolen må ha beskjed dersom barnet ikke kan komme en dag. I skolens ferier er det ikke leksehjelp. Det vil ikke være skoleskyss etter leksehjelpen, så de barna som vanligvis tar skoleskyss, må hentes etter leksehjelp.

Navn på foresatt

Telefonnummer

Epost