Endring av plass i SFO

Det er mulig å endre tilbudet i SFO med en måndes varsel, gjeldende fra den første i påfølgende måned

Elevens navn

Trinn
Eleven har følgende tilbud:

A (6 timer), B (inntil 15 timer), C (15 timer eller mer)

Ønsker å endre tilbudet til:

A (6 timer), B (inntil 15 timer), C (15 timer eller mer)

Tilbudet endres fra dato:

Nedenfor må du skrive inn klokkeslett når eleven kommer om morgenen og skal hjem på ettermiddagen. Vennligst skriv klokkeslettet på følgende måte: xx:xx

Kommer mandag morgen (xx:xx)

Hjem mandag ettermiddag (xx:xx)

Kommer tirsdag morgen (xx:xx)

Hjem tirsdag ettermiddag (xx:xx)

Kommer onsdag morgen (xx:xx)

Hjem onsdag ettermiddag (xx:xx)

Kommer torsdag morgen (xx:xx)

Hjem torsdag ettermiddag (xx:xx)

Kommer fredag morgen (xx:xx)

Hjem fredag ettermiddag (xx:xx)

Kryss av

Eleven kan kun sendes hele og halve timer

det er en måneds varsel for endring av tilbud (fra den første i Neste måned) Hvordan skal plassen brukes frem til den dagen?

Merknader

Betalers navn

Betalers personnummer

Betalers e-post adresse

Betalers e-post adresse for bekreftelse