Oppsigelse av plass i SFO

Oppsigelsestiden er satt til 3 mnd., gjeldende fra den første i påfølgende måned. Det betyr at hvis du f.eks. sier opp plassen 10. september, gjelder oppsigelsestiden fra 1. oktober, og foresatte må betale for plassen ut desember. Tilbudet kan selvsagt brukes i oppsigelsestiden.

Elevens navn

Hvordan skal plassen brukes i oppsigelsestiden?

Navn på foresatte som sier opp plassen

Dato

Den datoen du sender oppsigelsen

E-post for kvittering

Annen info