Varslingsskjema Rosseland skole

Jeg ber om tiltak angående mobbing/læringsmiljø.
Dette skjemaet blir sendt til skolens ledelse som vil ta kontakt.
For å kunne følge opp saken, trenger vi fullt navn og telefonnummer.


Hvem sender inn skjemaet?Hva ønsker du å melde fra om?

Du kan melde fra om ting som gjelder deg selv eller andre.

Hva tenker du bør gjøres?

Det er fint hvis du kommer med forslag til tiltak.

Navn *

Skriv inn navnet ditt.

E-post

Skriv inn din e-postadresse.

Telefonnummer

Skriv inn ditt telefonnummer.

* obligatorisk