Endring eller oppsigelse av SFO plass

Bruk dette skjema ved endring eller oppsigelse av oppholdstid ved SFO. 

Det er 1 måneds oppsigelse på SFO plass.

Ved endring av oppholdstid gjelder samme regel som ved oppsigelse, men ved ledig kapasitet ved SFO kan kortere tid avtales. 


Barnets navn

Oppsigelse av SFO plass

Endring av oppholdstid

Ny oppholdstid: 100% til kl.16.30 kr. 3050 pr.mnd.

Ny oppholdstid: 100% til kl.15.00 kr. 2340 pr.mnd.

Ny oppholdstid: 50% til kl.16.30 kr. 1530 pr.mnd

Ny oppholdstid: 50% til kl. 15.00 kr. 1170 pr.mnd.

Morgen SFO kr. 700

SFO fra kl. 06.45 frem til skolestart, (ikke i skoleferier)

Endret oppholdstid √łnskes fra dato:

Navn foresatte:

Ja, vi er kjent med vedtektene for SFO, skriv inn din mailadresse for å bekrefte: