Konsentrert grunnskole for voksne

Birkelid læringssenter

Skoleår

eks: 2017/2018

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato

DDMMÅÅÅÅ

Epost-adresse

eks: eksempel@gmail.com

Bekreft epost-adresse

Mobilnummer

8 siffer

Bekreft mobilnummer

Gateadresse

Postnummer

eks: 4640

Poststed/by

eks: Søgne

Morsmål

eks: norsk

Tidligere skolegang

Nivå/skolenavn/år

Norsknivå

eks: A1/A2

Navn kontaktlærer

Hva heter kontaktlæreren din?

Konsentrert grunnskole for voksne

Konsentrert grunnskole for voksne er et tilbud til deg som er over 16 år. Elevene må jobbe hardt og mye. Pensum på grunnskole-tilbudet er det samme som i vanlig norsk grunnskole. Skolen tilbyr grunnleggende norsk-undervisning  i kombinasjon med forberedende kurs i andre fag. Det undervises i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Konsentrert grunnskole er normalt 2 år.

Søknad videresendes kontaktlærer etter at søknadsfristen er gått ut. Kontaktlærer må bekrefte at søker har oppgitt korrekt norsknivå.