PC-avtale mellom elev og skole

Birkelid Læringssenter

ID

Velg fra liste

ID-nummer

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato

DDMMÅÅÅÅ

E-post adresse

eksempel@gmail.com

Bekreft epost-adresse

Mobil-nummer

8 siffer

Bekreft mobil-nummer

Kontonummer

For tilbakebetaling av depositum

Bekreft kontonummer

F.eks: 1234 56 78901

Gateadresse

Postnummer

F.eks.4640

Poststed/by

F.eks Søgne

Navn kontaktlærer

Hva heter kontaktlæreren din?

Datamaskin-navn

Fylles ut av IKT-kontakt

Signatur elev

Fylles ut ved utlevering av PC-utstyr

Signatur IKT-kontaktperson

Fylles ut ved utlevering av PC-utstyr

Dato for utlevering av PC-utstyr

Fylles ut av IKT-kontakt ved utlevering av PC-utstyr

Avtale vilkår

PC er skolens eiendom. Låneavtalen inngås vanligvis mellom elev i KG (komprimert grunnskole) og Birkelid Læringssenter.

 

PC leveres med standard brukernavn og passord. Det er ikke tillatt å forsøke og endre brukernavn eller passord.

 

Brukernavn: birkelid.elev Passord: Vinter2016

 

All programvare hentes fra Tilgjengelige programmer på PC. Det er ikke lov til å installere annen programvare. Hvis PC får virus, må den umiddelbart leveres IKT-kontaktperson. Alt innhold på PC slettes og maskin settes opp på nytt.

 

Eleven forplikter seg til å lagre alt personlig innhold på minnepenn eller i en skybasert lagringstjeneste. (It's learning, dropbox, google disk eller tilsvarende)

 

Det er ikke lov å ta med fingrene på PC skjerm, eller bruke blyant/penn på skjermen. Det er heller ikke lov å bruke PC når du spiser eller drikker.

 

Elev betaler kr 1000,- i depositum for lån av skolePC, lader og hodetelefon. Henvendelse skolens kontor. Eleven må fremvise kvittering for å inngå avtale. Henvendelse skolens IKT-kontaktperson.

 

Hvis PC blir stjålet må elev i tillegg betale inntil kr 4000,- (trekkes fra introstønad) Totalt inntil kr 5000,- 

 

Depositum kr 1000,- trekkes fra som egenandel ved eventuell reparasjon av PC.

 

Hvis PC-lader blir skadet må elev betale kr 500,- Hvis hodetelefon blir skadet må elev betale kr 50,- 

 

PC, lader og hodetelefon leveres IKT-kontaktperson mandag i siste undervisningsuke i det semesteret eleven avslutter KG. PC skal leveres tilbake i samme stand som ved utdeling.

 

Depositum overføres til elevens konto etter at PC med tilbehør er levert tilbake.

 

PC-avtalen skrives ut av IKT-kontaktperson og signeres av begge parter.