JULEFERIE i SFO 2018

Da ønsker vi at dere som foreldre / foresatte registrerer behovet for JULEFERIE-SFO 2018. Registrert ønske er bindende.

Vi planlegger antall ansatte etter antall barn som benytter seg av JULEFERIE SFO.

Det er viktig å være nøyaktig i registreringen. Dersom dere skriver KOMMER og deres barn tar FRI allikevel kan vi komme i en situasjon hvor vi bruker for mange personalressurser (de kunne da eventuelt fått ferie) Gi i så fall beskjed i god tid og innen 30. November. 2018.

SØKNADSFRIST LEVERING: 30. November 2018.

 

ENGLISH:

We appriciate if you as parents / guardians register the need for JULEFERIE-SFO 2018 (= afterschool Child Care during the Christmas season). Registered application is binding. We are planning the number of employees by the number of children who  will join the JULEFERIE SFO. It is important to be accurate in the registration. If you write KOMMER and Your child won't join, we could get  a situation where we use too many staff resources (they could instead get their holiday). If so, let me know in good time (before the 30th of November 2018).

Application period: 30th of November 2018

 

 

 

 


FREDAG 21. DESEMBER 2018


TORSDAG 27. DESEMBER 2018


FREDAG 28.DESEMBER 2018


NAVN ELEV:

KLASSE:

BESKJED+ TELEFONNUMMER