JULEFERIE i SFO 2017

Da ønsker vi at dere som foreldre / foresatte registrerer behovet for JULEFERIE-SFO 2017. Registrert ønske er bindende.

Vi planlegger antall ansatte etter antall barn som benytter seg av JULEFERIE SFO.

Det er viktig å være nøyaktig i registreringen. Dersom dere skriver KOMMER og deres barn tar FRI allikevel da kan vi komme i en situasjon hvor vi bruker for mange personalressurser (de kunne da eventuelt fått ferie) Gi i så fall beskjed i god tid og innen 1. Desember 2017

SØKNADSFRIST LEVERING: 30. November 2017

 

ENGLISH:

We appriciate if you as parents / guardians register the need for JULEFERIE-SFO 2017 (= afterschool Child Care during the Christmas season). Registered application is binding. We are planning the number of employees by the number of children who  will join the JULEFERIE SFO. It is important to be accurate in the registration. If you write KOMMER and Your child won't join, we could get  a situation where we use too many staff resources (they could instead get their holiday). If so, let me know in good time (before the 1st of December 2017)  Application period: 30th of November 2017

 

 

 

 


FREDAG 22. DESEMBER 2017


ONSDAG 27. DESEMBER 2017


TORSDAG 28.DESEMBER 2017


FREDAG 29.DESEMBER 2017


TIRSDAG 2. JANUAR 2018


NAVN ELEV:

KLASSE:

BESKJED+ TELEFONNUMMER