SFO høstferie 2017

Skolen har høstferie i uke 41, mandag 9.oktober til og med fredag 13.oktober 2017.

Det gis tilbud om plass i SFO denne uka etter behov. Foreldre som har behov for SFO melder inne dager og tider på dette nettbaserte skjema.

Tilbud om SFO samordnes med Sandvika barnehage.

Frist for å melde inn behov settes til mandag 2.oktober 2017.

 


Navn på elev:

Skriv inn elevens navn

Oppgi din epostadresse:

Epostadresse

Bekreftelse

Kryss av i boksen når du er klar til å levere. Trykk deretter på "Send skjema"