Søknadsskjema

Her kan du søkja plass ved Vinnes Friskule. Søknadsfristen for hovudopptaket er 15. februar, men me tek imot søknader heile året så lenge det er ledige plassar. 

Eleven


Førenamn

Mellomnamn

Etternamn

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

Har eleven søsken på skulen?


Føresette


Føresett 1

Namn

Adresse

Telefon

e-postadresse

Arbeidsstad, adresse og telefon

Føresett 2

Namn

Adresse

Telefon

e-postadresse

Arbeidsstad, adresse og telefon

Bur foreldra til eleven saman?


Dersom nei, kven bur eleven hos?Spesifiser "andre"

Andre opplysningar


Er det andre opplysningar som er viktige for handsaminga av søknaden?