Signering av dokumenter trinn 8 og nye elever

På websiden ligger det dokumenter og kontrakter som må leses. Dette signeres digitalt her av foresatte til 8.trinn og andre nye elever som starter på skolen.  Samtykke gis for alle 3 årene (8.- 10. kl) på Haumyrheia:

Elevens navn

Klasse

Lærebokkontrakt

Eleven har fått utlevert bøker i henhold til liste på websiden og vi/ jeg har lest og kjenner til hvilke regler og hvilket ansvar eleven og vi/ jeg har i forhold til det.

Utendørs bading under klasse/skoleturer

Etter gjeldende forskrifter må skolen innhente skriftlig samtykke fra foresatte før bading kan skje på en skoletur. Det settes strenge krav til valg av badeplass og bading vil skje under tilsyn av ansatt med livredningskurs.

Deltakelse på skolegudstjeneste

Skolen har før jul to opplegg for elevene. Ett opplegg med skolegudstjeneste i Søm kirke og ett opplegg på Haumyrheia skole. Foresatte og elev kan velge hvor de vil delta. (Valget kan endres senere ved å sende e-post til skolen)

Regler for føring av fravær i skolen

Vi bekrefter å ha lest reglene for føring av fravær.

Navn på foresatt

Vi har lest og gjort oss kjent med samværsreglementet