Søknad om elevpermisjon

Vi oppfordrer foresatte til å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal dette skjemaet fylles ut og sendes til skolen.

Elevens etternavn:

Elevens fornavn:

Elevens fødselsdato:

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Klasse:

Tidsrom (fra og med - til og med):

Fra
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Til
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Har eleven SFO tilbud?:


Begrunnelse for permisjonen:

Ansvar:

Jeg/Vi er kjent med at vi selv har ansvar for opplæringa for barnet som søkes fri fra den pliktige undervisningen og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.

Foresattes etternavn:

Foresattes fornavn:

Foresattes e-postadresse:

Du vil få en bekreftelse på innsendt skjema.