Høstferien 2018

Her kan du registrere om dere har behov for SFO plass i ferien eller ikke. Registrering er bindende og kan ikke endres etter 01. oktober (fristen for innlevering). Det er viktig at dere planlegger nøye. Vi planlegger bemanning ut fra antall elever som kommer. På forhånd  takk :-)

Mandag 09.Oktober 2017


Tirsdag 10.Oktober 2017


Onsdag 11.Oktober 2017


Torsdag 12.Oktober 2017


Fredag 13. Oktober 2017


Beskjeder + Epost adresse + Telefonnummer kontaktperson

SKRIV NAVN TIL BARNET + KLASSE