Gulleplepris nominasjon 2018

"Har du kjennskap til en pedagog som får til læring med IKT? Vil du hedre denne? Har denne pedagogen fått til noe som andre bør få høre om? Si ifra til oss! Vi ønsker å heve gode eksempler frem i lyset."

Navn på den som foreslår

Telefonnr./ epost adresse til den som foreslår

Navn på Gulleplekandidat

Telefonnr. / epost adresse til kandidaten

Arbeidssted og stilling (kandidat)

Litt om kandidaten

Begrunnelse

Det skal legges vekt på *Oppfyllelse av mål i Rammeplan for barnehage, eller K-06 med fokus på digital kompetanse som basisferdighet * Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte * Vilje til deling av ressursen og gjenbruksverdi

Dokumentasjon

Hjemmeside (egen eller skolen), blogg, wiki, Facebook, Twitter... (Kan ev sende tillegg på mail til gulleple@nped.no)

Publikasjoner og artikler

Annet