iPad-avtale mellom elev og skole

Birkelid Læringssenter

ID

Velg fra liste

ID-nummer

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato

DDMMÅÅÅÅ

E-post adresse

eksempel@gmail.com

Bekreft epost-adresse

Mobil-nummer

8 siffer

Bekreft mobil-nummer

Kontonummer

For tilbakebetaling av depositum

Bekreft kontonummer

F.eks: 1234 56 78901

Gateadresse

Postnummer

F.eks.4640

Poststed/by

F.eks Søgne

Navn kontaktlærer

Hva heter kontaktlæreren din?

iPad maskin-navn

Fylles ut av IKT-kontakt

Signatur elev

Fylles ut ved utlevering av iPad og tilbehør

Signatur IKT-kontaktperson

Fylles ut ved utlevering av iPad og tilbehør

Dato for utlevering av iPad og hodetelefon

Fylles ut av IKT-kontakt ved utlevering av utstyr

Avtale vilkår

Ipad er skolens eiendom. Låneavtalen inngås mellom Birkelid Læringssenter og elev på skolen.

 

Ipad skal bare brukes til skolearbeid, og ikke av andre familiemedlemmer eller barn.

 

iPad leveres med beskyttelsesdeksel.

 

Det er ikke lov å bruke blyant/penn på skjermen. Det er heller ikke lov å bruke iPad når du spiser eller drikker.

 

Elev betaler kr 500,- i depositum for lån av iPad, lader og hodetelefon. Henvendelse skolens kontor. Eleven må fremvise kvittering for å inngå avtale. Henvendelse skolens IKT-kontaktperson.

 

Hvis iPad blir stjålet eller mistet, får eleven ikke depositum tilbake.

 

Depositum kr 500,- trekkes fra som egenandel ved eventuell reparasjon av iPad.

 

Hvis iPad-lader blir skadet må elev betale kr 500,- Hvis hodetelefon blir skadet må elev betale kr 100,-

 

iPad, lader og hodetelefon leveres IKT-kontaktperson mandag i siste undervisningsuke i språkpraksis/norskgruppe. iPad skal leveres tilbake i samme stand som ved utdeling.

 

Depositum overføres til elevens konto etter at iPad med tilbehør er levert tilbake.

 

iPad-avtalen skrives ut av IKT-kontaktperson og signeres av begge parter.