Søknad om elevplass på KFskolen Stavanger

Les mer om og fra skolen på www.kfskolen.no

Elev


Fullt navn *

Adresse *

Postnr *

Poststed *

Epostadresse

Fødselsdato (6 siffer)

dd.mm.år

Det søkes opptak i klasse *

select

Hvilket skoleår søkes det opptak i?

Kriterier som gir prioritet ved opptak (se inntaksreglement). Kryss av dersom aktuelt.

Navn på søsken som allerede går på KFskolen

Navn på foreldre som har styreverv, og/eller er medlem av eierorganisasjonene


Foresatt 1 *

Foresatt 1 blir registrert som betaler / mottaker av regning for skolepenger, osv.

Fullt navn *

Adresse *

Postnr *

Poststed *

E-postadresse (For korrespondanse i forbindelse med søknaden)*

Tlf privat

Mobiltlf *

Tlf jobb


Foresatt 2


Fullt navn

Adresse

Postnr

Poststed

Epostadresse

Tlf privat

Mobiltlf

Tlf jobb

Samtykke fra begge foreldrene *

Viktig: Vi er kjent med at i de tilfeller der foreldrene ikke bor sammen, må begge gi sitt samtykke til søknaden.

Jf. Barneloven §30.


Motta enkeltvedtak på e-post


Skolen sender enkeltvedtak med tilbud om, eller avslag på, elevplass. Enkeltvedtaket inneholder elevens fødselsdato, men ikke fødselsnummer.

Vi samtykker til å motta enkeltvedtak på e-post


KFskolen takker

Takk for at du søker plass på KFskolen Stavanger! Skolen tar kontakt vedrørende søknaden. (Dersom det mot formodning ikke skulle skje innen to uker ber vi dere ta kontakt!)