Søknad om elevpermisjon for Haumyrheia skole

Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal digitalt søknadsskjema for elevpermisjon benyttes.

Elevens etternavn

Elevens fornavn

Elevens fødselsdato

Klasse

Tidsrom

Fra
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Til
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Begrunnelse for permisjonen

Ansvar

Jeg/Vi er kjent med at vi selv har ansvar for opplæringa for barnet som søkes fri fra den pliktige undervisningen og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.

Navn på foresatte (for- og etternavn)

Foresattes e-postadresse