Søknad om plass på KFskolen SFO

KFskolen har tilbud om SFO (skolefritidsordning). Det er et tilbud for elever i 1.-4. klasse.  

SFO åpner 07:30 og stenger 16:30 mandag-fredag.

Fyll ut dette skjemaet for å melde ditt barn på SFO.

For mer informasjon, trykk her.


Personalia


Elevens navn


Foresatt 1

Mobilnummer:

E- post:


Foresatt 2

Mobilnummer:

E-post:


Når og om?


Oppstart på SFO:

Når ønsker du at barnet skal starte på SFO?
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Har elev søsken på SFO?


Hvis ja, skriv navn på søsken:

Dager barnet skal på SFO:

Du kan velge mellom 60% (3 dager) eller 100% (5 dager)
Allergier - medisiner - andre opplysninger.

Her kan du skrive kort hvis ditt barn har allergier eller bruker noen form for medisiner vi bør vite om. Ta også med andre ting du mener vi bør vite om.

Samtykke

På SFO ønsker vi å henge opp bilder av barna på veggen. SFO benytter også kommunikasjonsløsningen MyKid hvor vi laster opp bilder av barna. For å fotografere barnet trenger vi samtykke fra foresatte.

Vi samtykker