Søke Skoleplass

Kvalavåg Montessoriskole

Elev


Elevens Navn

Fødselsnummer

11 siffer

Adresse

Foresatte


Navn

Telefon

Epost

Inntak

Dersom søkertallet til skolen er større enn skolens kapasitet, vil kriteriene under kunne være gjeldende:


Skoleår

Hvilket skoleår søkes det for?

Klassetrinn

Hvilket klassetrinn søkes det for?

Tidligere barnehage/skole

Hvilken barnehage/skole kommer barnet fra?