Søknadskjema

Søke om skoleplass ny elev

Navn på barn

Etternavn, fornavn

fødselsdato

dd.mm.åå.

Klassetrinn i dagØnsket plassdato

Navn på skole i dag

(dersom barnet går på skolen)

Foresatt 1 navn

Etternavn, fornavn

Foresatt 1 kontaktinformasjon

adresse, mobil, epost

Foresatt 2 navn

Etternavn, fornavn

Foresatt 2 kontaktinformasjon

adresse, mobil, epost

andre opplysninger

Helse, allergier, spesielle behov

Har barnet behov for tilrettelagt opplæring?

PPT eller annen spesialoppfølging


Ønskes SFO