Søknadskjema

Søke om skoleplass ny elev

Navn på barn

Etternavn, fornavn

fødselsnummer

dd.mm.åå.XXXXX

Klassetrinn i dagØnsket plassdato

Navn på skole/barnehage i dag

(dersom barnet går på skolen)

Foresatt 1 navn

Etternavn, fornavn

Foresatt 1 kontaktinformasjon

adresse

Foresatte 1 mobilnummer

Foresatte 1 e-post

e-post

fødselsnummer foresatt 1

11 siffer

Foresatt 2 navn

Etternavn, fornavn

fødselsnummer foresatt 2

dd.mm.åå.xxxxx

Foresatt 2 kontaktinformasjon

adresse, mobil, epost

andre opplysninger

Helse, allergier, spesielle behov

Har barnet behov for tilrettelagt opplæring?

PPT eller annen spesialoppfølging


Ønskes SFOviktigste informasjon da du søkte om skoleplass

velg viktigste alternativ