Behov for skoleskyss

Skoleskyss er et tilbud til dem som bor langt fra skolen.

Avstanden man legger til grunn er:

2.km - 1.klasse 

4km. - 2-7.klasse

Om skoleveien er spesielt farlig kan man også få skoleskyss selv om den er kortere enn 4 km.

Elever kan også få skyss om de er varig funksjonshemmede eller er midlertidig skadet.

Elever med delt bosted kan få skyss til det hjemmet som oppfyller kravet for skyss.

Skoleskyss er et gratis tilbud innen hjemkommunen. Det vil si at alle som bor i Karmøy Kommune har rett til gratis skoleskyss til Kvalavåg Montessoriskole.

Mer informasjon finner dere her:

https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/grunnskole/

https://www.karmoy.kommune.no/no/tema/skoleskyss

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleskyss/#114829


Barnets navn

Adresse

Behov for skoleskyss på bakgrunn av
Avstand til skole (km)

Navn på foresatte som søker

Telefon

Epost