Krossen skole - søknad om elevpermisjon


Elevens etternavn

Elevens fornavn

Elevens fødselsdato

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Elevens klasse

Tidspunkt for permisjon

Fra
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Til
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Begrunnelse for permisjon

Opplæringstiltak i forbindelse med permisjon

Jeg er kjent med at vi selv har ansvar for opplæring av eleven i permisjonstiden, og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom.

Bekreftelse


Dato for søknad

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Foresatt 1

Foresatt 2

epost

Her setter du epostadressen du ønsker svar til