Søknad rektor om elevpermisjon

Oppvekstsektoren i Bjugn oppfordrer foresatte til å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen med varighet over 5 dager, skal dette skjemaet fylles ut og sendes til skolen.

Elevens etternavn

Elevens fornavn

Elevens fødselsdato

Trinn/gruppe

Kontaktlærer

Tidsrom fra og med

Tidsrom til og med

Antall dager

Går eleven på SFO


Begrunnelse for permisjonen

Foresattes navn (Den som søker permisjon for eleven)

Foresattes e-postadresse