Leksehjelp 2019 - 2020

Leksehjelpsordninga utenom skoletid videreføres også for dette skoleåret, og legges på tirsdager mellom 14:40 og 15:30. Det går ikke skoleskyss etter leksehjelpa. Elever som skal delta på leksehjelp må derfor ta seg heim på egenhånd eller ved hjelp av foreldreskyss. Det er frivillig om man vil benytte seg av tilbudet om leksehjelp eller ikke.

Det presiseres også at selv om elever deltar på leksehjelp vil de aller fleste elever kunne ha lekser de skal/må gjøre hjemme. Både på grunn av at enkelte lekser skal gjøres sammen med foreldre, men også fordi omfanget av hjemmearbeid elever bør jobbe med for å forbedre sin kompetanse kan ta lengre tid enn leksehjelpstida.

Dersom elever enkelte tirsdager ikke skal delta på leksehjelp meldes det fra om dette fortløpende. Vi kan til en viss grad imøtekomme ønsker om tilfeldig leksehjelp, dersom ikke dette utløser økt ressursbruk i form av flere grupper i leksehjelp.

 

Fyll ut skjema for å melde elever på leksehjelp.


Elevens navn:

Klassetrinn:

Vi ønsker å benytte oss av tilbudet om leksehjelp.

Oppgi din e-postadresse:

Bekreftelse

Kryss av i boksen når du er klar til å levere. Trykk deretter på "Send skjema"