Samtykkeskjema fra foresatte

Skolen gjennomfører tidvis aktiviteter som krever samtykke fra foresatte. De aktivitetene som er nevnt under, er underlagt detaljert regelverk hjemlet i Opplæringsloven. Et samtykke fra foresatte forutsetter at skolen følger gjeldende regelverk.

 

Bilder som publiseres på skolens hjemmeside vil være av elever i gruppe og uten navn. Det vil ikke bli publisert bilder som kan oppfattes som kompromitterende. Dersom det blir aktuelt med bilder av enkeltelever eller bilder til journalistiske formål, så blir det innhentet spesifikt samtykke.

 

All bading skjer etter Utdanningsdirektoratets retningslinjer. I hovedsak innebærer det at minst en tilstedeværende voksen har oppdatert, godkjent livredningsprøve, og det skal max. være 15 elever i vannet samtidig.

 

Ingen foresatte eller ansatte kan pålegges å transportere elever. Kjøretøy må være i forskriftsmessig stand og ha fulgt periodiske kontroller. Sjåfør må være skikket og ha nødvendig godkjennelse (sertifikat). Foresatte skal på forhånd få opplyst tidspunkt, strekning og navn på sjåfør.

 

Vi godkjenner at vår ungdom deltar i overnevnte aktiviteter. Kryss av etter hvert spørsmål.

Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte skolen.


Elevens navn

Elevens klasse

Navn på foresatte

Skriv i navn på foresatte som har lest og svart på punktene i dette skjemaet.

Passbilde

Er det greit at det tas passbilde av eleven til internt bruk, som klasselister?

Bilde på skolens hjemmeside

Er det greit at bildene publiseres på skolens hjemmeside?

Bruk av bilde i undervisning

Er det greit at bildene brukes i undervisningssammenheng og til intern visning?

Bading

Er det greit at eleven deltar i badeaktiviteter utendørs?

Transport

Er det greit at eleven transporteres i privat bil av enten en ansatt eller en foresatt?