Registrering av plass i skolefritidsordningen 2020/21

Aktuelle tilbud og priser:

A-tilbud = 6 timer pr. uke (kr.1440,- pr mnd)

B-tilbud = inntil 15 timer pr. uke (kr.2670,- pr mnd)

C-tilbud = 15 timer eller mer pr. uke (kr. 2990,- pr mnd)

Alle tilbud betales i 10 terminer. Juli og august er betalingsfrie måneder. 30% søskenmoderasjon gis til eldste barnet i SFO. På skolens fridager er det en dagspris på kr 225,- pr dag. Her sendes det ut egne bindende påmeldinger. Dager med skolefri i juni og august inngår i de ordinære satsene (gjelder tilbud B og C), de med A tilbud kan kjøpe dagsplasser.

Alle som søker plass i SFO innen 1.april er garantert plass.


Elevens navn

Elevens fødselsdato

Klasse

Merk! Dette gjelder for skoleåret 2020/21


Velg ønsket tilbudDato for oppstart i SFO

Merk! Det er egen påmelding for feriedagene i august.

Har eleven søsken som også skal ha SFO?


Har eleven noen allergier?


Registrering av tider på SFO

Skriv inn for hver dag det klokkeslettet eleven kommer om morgenen og skal hjem på ettermiddagen. SFO åpner kl 7.00 og stenger kl 16.30. Skoledagen varer fra 8.20 - 13.30 (alle slutter 12.20 på tirsdager, 4.trinn slutter 14.00 mandager og onsdager). Dersom eleven skal gå hjem selv, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer.

Merk! Dette er tidspunkt fra skolestart i august, det kommer egen påmelding til dagene før skolestart.


Mandag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Mandag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Tirsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Tirsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Onsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Onsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Torsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Torsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Fredag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Fredag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Skal eleven hentes eller gå hjem selv til fast avtalt tid?

Dersom eleven skal gå hjem selv, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer

Merknader


Vedtekter (bl.annet regler for endring og oppsigelse)

Se skolens hjemmeside www.minskole.no/baerland

Betalers navn

Betalers personnummer

Betalers e-postadresse

Automatisk kvittering på innsendt skjema vil bli sendt her