SFO for 2.-4.trinn skoleåret 2020/2021

Alle som har SFO inneværende skoleår, må sende inn dette skjemaet. Frist for innlevering er 1.april

Elevens navn

Klasse

Merk! Dette gjelder for skoleåret 2020/21

Hvilket tilbud har eleven inneværende skoleår?Hvilket tilbud er ønskelig for neste skoleår
Gjeldende tilbud:

A-tilbud: inntil 6 timer pr. uke (kr 1440,- pr mnd)

B-tilbud: inntil 15 timer pr. uke (kr 2670,- pr mnd)

C-tilbud: 15 timer eller mer pr. uke (kr 2990,- pr mnd)


Registrering av tider på SFO

Vi ønsker en presisering av tidspunktene eleven skal gå på SFO de ulike dagene, enten tilbudet endres eller er det samme som før.

Skriv inn for hver dag det klokkeslettet eleven kommer om morgenen og skal hjem på ettermiddagen. SFO åpner kl 7.00 og stenger kl 16.30. Skoledagen varer fra 8.20 - 13.30 (alle slutter 12.20 på tirsdager, 4.trinn slutter 14.00 mandager og onsdager). Dersom eleven skal gå hjem selv, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer.

Merk! Dette er tidspunkt fra skolestart i august, det kommer egen påmelding til dagene før skolestart.


Mandag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Mandag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Tirsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Tirsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Onsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Onsdag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Torsdag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Torsdag ettermiddag

Skriv inn det tidspunktet eleven skal hjem

Fredag morgen

Skriv inn det klokkeslettet eleven kommer

Fredag ettermiddag

Skriv inn det klokkeslettet eleven skal hjem

Skal eleven hentes eller gå hjem selv til fast avtalt tid?

Dersom eleven skal gå hjem selv, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer

Merknader


Vedtekter (bl.annet regler for endring og oppsigelse)

Se skolens hjemmeside www.minskole.no/baerland

Betalers navn

Betalers e-postadresse

Automatisk kvittering på innsendt skjema vil bli sendt her