SFO plass 2020/2021(Nye elever)

Aktuelle tilbud og priser:

A-tilbud = 6 timer pr. uke (kr.1440,- pr mnd)

B-tilbud = inntil 15 timer pr. uke (kr.2670,- pr mnd)

C-tilbud = 15 timer eller mer pr. uke (kr. 2990,- pr mnd)

Alle tilbud betales i 10 terminer. Juli og august er betalingsfrie måneder. 30% søskenmoderasjon gis til eldste barnet i SFO. På skolens fridager er det en dagspris på kr 225,- pr dag. Her sendes det ut egne bindende påmeldinger. Dager med skolefri i juni og august inngår i de ordinære satsene (gjelder tilbud B og C), de med A tilbud kan kjøpe dagsplasser.

Alle som søker plass i SFO innen 1.april er garantert plass.


Elevens fornavn

Elevens etternavn

Fødselsdato (xx.xx.xxxx)

Klasse

NB!! Gjelder skoleåret 2020/21


Hvilket tilbud er ønskelig for skoleåret 2020/2021
For skoleåret 2020/2021 vil der være Ventetilbud for skoleskyss elever følgende dager:

1. trinn - onsdag og torsdag

2. trinn - torsdag

3. trinn - onsdag

Fredag slutter 1. - 3. trinn kl 13:00, men da er der satt opp ekstra skoleskyss for disse. Det er ikke mulig å ha ventetilbud denne dagen.


Har eleven søsken som går på SFO skoleåret 2020/2021

Registrering av tider i SFO

Det er viktig at du skriver inn klokkeslettet når eleven kommer om morgenen, og når han/hun skal hjem på ettermiddagen.

Vennligst oppgi klokkeslettet på følgende måte: xx:xx


Mandag - morning

SFO åpner kl 07:00 og skolen starter kl 08:30

Mandag - etter skolen

2. - 4. trinn: skoleslutt - 14:15. SFO har åpent til 16:30

Tirsdag - morning

SFO åpner kl 07:00, skolen starter kl 08:30

Tirsdag - etter skolen

Skolen slutter kl 12:00, SFO har åpent til 16:30

Onsdag - morning

SFO åpner kl 07:00, og skolen starter kl 08:30

Onsdag - etter skolen

1. og 3. trinn slutter kl 13:00, 2. og 4. trinn slutter kl 14:15. SFO har åpent til 16:30

Torsdag - morning

SFO åpner kl 07:00 - skolen starter kl 08:30

Torsdag - etter skolen

1. og 2. trinn slutter kl 13:00, 3. og 4. trinn slutter kl 14:15. SFO har åpent til 16:30

Fredag - morning

SFO åpner kl 07:00 - skolen starter kl 08:30

Fredag - etter skolen

1. - 3. trinn slutter kl 13:00, 4. trinn slutter 14:15. SFO har åpent til 16:30

Blir eleven hentet eller går han/hun hjem selv til fast avtalt tid?

Hvis eleven skal gå hjem, kan han/hun kun sendes hele eller halve timer

Merknader

(f.eks hvem andre kan hente)

SFO sine vedtekter (bl.a. regler for oppsigelse og endringer)

Se skolens hjemmeside: www.minskole.no/algard

Betalers navn

Betalers personnr.

Betalers e-postadresse

Betalers mobilnummer