SFO sommeren 2020

Sommeren 2020 i SFO skal nå planlegges. For å kunne planlegge SFO-tilbudet og personalturnus ber jeg om at dere melder inn behov for SFO i dette nettbaserte skjemaet. SFO holder stengt på dager der det ikke er innmeldt behov.

Elever uten fast plass kan søkes inn på ekstradager. Bruk skjema for å melde inn behov.

Tilbud om SFO samordnes med Sandvika barnehage. Oversikt over hvor SFO har tilhold sendes ut så snart den er klar.

Minner om at i henhold til vedtektene skal elever i SFO ha 3 sammenhengende uker sommerferie.

Det tas forbehold om planleggingsdager i SFO på slutten av uke 33.

Frist for å fylle ut skjema er tirsdag 2.juni 2020.


Navn på elev:

Skriv inn elevens navn

Oppgi din epostadresse:

Epostadresse

Skal ikke benytte SFO sommeren 2020 (gjelder elever med fast plass i SFO)Bekreftelse

Kryss av i boksen når du er klar til å levere. Trykk deretter på "Send skjema"