Meny
Velg SFO
Snart førsteklassing
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Rektor Berntsensgt.9 4022 STAVANGER Telefon: 51 50 73 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Kirsten Elin Bergsvik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Oversikt over aktiviteter for påsken + 11.april er lagt ut under fanen skolefridager på høyre side. 


Vi minner om at fredag 18. november er planleggingsdag, og derfor stengt for både skole og SFO.

 


På mandag 31.10.22 skal vi feire Halloween på SFO. 

Vi skal ha ulike aktiviteter, som ansiktsmaling, disko og tror vi får besøk av en spåkone. 

Veldig hyggelig om barna har med kostymer slik at de skifter når SFO starter. 

Sverd og andre rekvisitter ønsker vi blir hjemme. 


Det blir foreldremøte 08.09.22 kl. 18.00 

Vi møtes på SFO lokalene, på Ynglingen. 

Det blir informasjon om SFO og planer fremover. 

Velkommen. 

 

 Vi har hatt flere hendelser i løpet av dagen i dag, der elever kontakter foreldrene via smartklokken.
Ønsker derfor å  minne om at smartklokker skal være avskrudd(skolemodus) og ligge i sekken i Skole og SFO tid. 

Dere kan nå oss på  telefon 415 15 245. 


Det er en del gjenglemt tøy på SFO, dette blir gitt til Fretex etter påsken.

Dere finner det på et bord i gangen, spør personalet hvis dere ikke finner. 

 


Det er snart vinterferie, (28.2 - 4.3.22) i den forbindelse ønsker vi å vite hvem som skal benytte SFO tilbudet. 

Svar på dette skjema 

Har du spørsmål ta kontakt med avdelingsleder SFO, katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no 


Vi på Lassa SFO velger å holde på trinnkohorter en uke til.

Det er fordi det er så mye smitte på skolen. 

SFO kl. 07.30 - 08.30 og 16.00 - 16.30 vil ha et tilbud i skolegården. 

Nedenfor ser du en oversikt over hvor hver kohort skal ha base fra kl. 13.10 - 16.00.

1.Trinn vil være på avdelingen i SFO lokalene. 

2.Trinn vil være i klasserom på skolen.

3.Trinn vil være i klasserom på skolen.

4.trinn vil være på formingsrom på SFO.

Har dere spørsmål ta kontakt med avdelingsleder SFO katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no  


Det ser ut til at vi ikke blir fullt så mange elever som tidligere påmeldt på SFO i romjulen, da flere av dere har valgt å ta fri. For de av dere som vil benytte seg av SFO tilbudet har vi følgende organisering:  

Åpningstider: 
Vi har SFO tilbud fra 07.30 - 08.00 og 16.00 - 16.30 i skolegården. 
Fra kl. 08.00 - 16.00 i kohorter som er beskrevet nedenfor under organisering. 
Vi ønsker at alle elevene er på SFO fra 09.30, da starter samling etterfulgt av dagens aktivitet. Oversikt over aktivitet finner du i menyen til høyre under skolefridager.

Organisering: 
I skolefridager vil vi slå sammen 1.- 2.trinn som en kohort og 3.- 4.trinn som en kohort. 
1.- 2.trinn benytter SFO lokalene. 3. - 4.trinn benytter skolens lokaler i underetasjen,  inngang ved grønn lekeplass. 

Mat: 
Frokost: elevene har med matpakke og de spiser sammen kl. 08.30. 
Lunsj: elevene får mat fra SFO kl.11.30 hver dag. (vi tilrettelegger for alle allergier). 

Julaften 24.12.21 og nyttårsaften 31.12.21 er det ikke påmeldt elever, så da holder vi stengt. Det går fort mot skolefridager, denne gang juleferien. 

I den forbindelse ønsker vi at dere svarer på skjema om deltagelse på SFO. 

klikke her: Skjema for skolefridager julen 2021


I år skal feire halloween på SFO mandag 01.november. 

Det blir varm mat og ulike aktiviteter på de ulike trinnene. 
De som vil kan ha med utkledningstøy, de skifter når skolen er slutt. 


Fra 02.august skal skole og SFO være på grønt smittevernsnivå. 

På Lassa organiserer vi oss slik at nye 1. Trinn er på SFO lokalene hele dagen. Vi gleder oss til å møte dere mandag kl. 10.00 

2.  - 4. Trinn møter på teknolaben nede på skolen, inngang ved grønn lekeplass. 

Ukeplanen for dagene ligger under fanen ferier / langdager. 

Telefoner som en benytter hvis en har behov for kontakt:

1.Trinn 950 15 535

2.Trinn 415 16 245

3.Trinn 948 75 171 

4.Trinn 969 45 423 


kl. 09.00 Frokost, elevene som ønsker har med matpakke. 

kl. 12.00 Lunsj, SFO ordner mat. 

kl. 14.30 Frukt, SFO ordner frukt. 


Som kjent er vi nå gått over på rødt nivå og det betyr følgende for SFO: 

Åpningstid:
Vi åpner om morgenen 07.30 og er i skolegården til skolen åpner. 
Fra kl. 16.00 - 16.30 har vi også et tilbud i skolegården. 

Inndeling i kohorter:
Vi viderefører kohortene som er i skolen og benytter samme rom hele dagen. De ulike kohortene har også et uteområde som de benytter i SFO tiden. Planen legges under ukeplaner på hjemmesiden. 

Mat: 
Det blir ikke matservering på dette smittevern nivået, elevene må ha med egen matpakke til SFO. Dere blir ikke fakturert for matpenger i juni måned, siden vi nå ikke tilbyr mat til elevene. Vi gleder oss til noen påskedager på SFO. 

Vi er på av gult smitteverns nivå, da er vi sammen i skolegården, fra kl. 07.30 - 08.00 og fra kl. 16.00 - 16.30

Du finner en oversikt nedenfor hvor en levere / henter elevene i løpet av dagen.

Alle trinn har egen telefon, fint om du tar kontakt med det aktuelle trinnet, hvis beskjed skal gis. 

 1. trinn på SFO lokalene på Ynglingen. Nås på telefon nr. 415 16 245

2. trinn i klasserommene på skolen. Nås på telefon nr. 948 75 171. 

3./ 4.trinn På teknolab nede på skolen. Nås på telefon nr. 969 45 423.

Du kan også ta kontakt med SFO- leder på e-post katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no / telefon nr. 950 15 535 


Stavanger kommune har årlig en digital foreldreundersøkelse på SFO tilbudet.

Det er foresatte på 2. trinn som er utvalgt til å delta på undersøkelsen.

Dere vil i løpet av dagen motta en e-post med lenke til undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym, og svarfrist er 19.03.2021.

På forhånd tusen takk, for at dere tar dere tid til å svare. 

 


Vi gleder oss til en annerledes uke på SFO. 

På grunn av gult smitteverns nivå, er vi samlet ute i starten og slutten av dagen. Du finner en oversikt nedenfor hvor en levere / henter elevene i løpet av dagen. Alle trinn har egen telefon. Fint om du tar kontakt med det aktuelle trinnet, hvis beskjed skal gis. 

Kl. 07.30 - 08.00 og fra kl. 16.00 - 16.30 er vi i skolegården. 

Fra kl. 08.00 - 16.00 er: 

1. trinn på SFO lokalene på Ynglingen. Nås på telefon nr. 415 16 245.

2. trinn i klasserommene på skolen. Nås på telefon nr. 948 75 171. 

3./ 4.trinn På teknolab nede på skolen. Nås på telefon nr. 969 45 423.

Du kan også ta kontakt med SFO- leder på e-post katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no / telefon nr. 950 15 535 


Aktivitetsplanen finner dere under fanen til høyre og heter langdager/ ferier. 

Fra kl. 08.00 - 08.30 og 16.00 - 16.30 leverer / henter dere i skolegården eller mediateket. 

23. desember er alle i klasserommene, de til vanlig bruker i skolen. 

I romjulen 28 - 30 desember, Finner dere elvene: 

1. trinn nede på SFO lokalene, tlf. 415 16 245. 

2. trinn i klasserommene på skolen tlf. 948 75 171. 

3.- 4. trinn i teknolab nede på skolen. (inngang ved lekeplass nede.) tlf. 969 45 423.

Fint om dere bruker telefon nr. som er knyttet til det trinnet deres barn går på. 

 

Ønsker deg og dine en gledelig jul 💝🎄

Takk for det gamle, og de beste ønsker for året som kommer 🌞


I år er vi så heldige og har 3 lærlinger her på Lassa skole. 

De skal ta fagbrev i barne - og ungdomsarbeiderfaget. 

1.års lærling Kristine jobber på 1. trinn. 

1.års lærling Kibrom jobber på 3. trinn 

2. års lærling Helene jobber på 4. trinn og 2. trinn 


Fra og med august 2020 skal det gis søskenmoderasjon når en har barn både i SFO og barnehage. Moderasjonen gis på SFO plass.

På faktura for august 2020 kom denne moderasjonen ikke med. Dette vil rettes opp og tilbakebetales så snart vi har gjort de nødvendige justeringene.    

 

Med vennlig hilsen  

Gunvor Finnesand

Rådgiver

Oppvekst og utdanning  

T: 51 72 02 68 M: 97 95 36 24 stavanger.kommune.no