Meny
Velg seksjon Forside
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2 G
4. - 7. G
8. - 10. G
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rune Stangeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Til foresatte på Auglend skole

Vi åpner spesialrom igjen

 På Auglend skole følger vi smittesituasjonen i Stavanger nøye og vi gjør nødvendige tilpasninger på gult nivå. Nå er vi i en situasjon hvor vi opplever at smitten i byen vår er under kontroll, og vi har ikke elever i karantene. På bakgrunn av dette er vi glade for å kunne åpne spesialrommene våre igjen. Kontaktlærer vil gi dere informasjon om når oppstart spesialrom er for deres klasse. Vi tar i bruk mat og helserommet, kunst og håndverksrommene og svømmehallen. Musikkrommet åpner igjen og biblioteket er nå åpnet for 5. - 10. trinn. Når det gjelder kroppsøving oppfordrer vi fortsatt til utegym på grunn av garderobesituasjon, men gymsal kan benyttes dersom renhold og avstand ivaretas. Spesialrom og garderober har fortsatt samme renholdsrutiner før og etter bruk.

Bakgrunn for midlertidig stenging av spesialrom

 Vi har fått noen tilbakemeldinger om at Auglend oppleves strenge på smittevern. Vi driver skolen på gult smittevernsnivå, og det er de lokale tilpasningene som er årsaken til grepene vi tar underveis. Det vil ikke være hensiktsmessig å sammenligne oss med andre skoler da vi har ulikt antall elever, ulik tilgang til rom, ulik størrelse på uteområde osv. På bakgrunn av økt smitte i Stavanger, og at flere av våre elever havnet i karantene i forbindelse med smitteøkningen, så vi det nødvendig å gjøre noe med spesialrommene i en kort periode til vi visste mer om smitteomfanget. Tidsperspektivet for innstrammingene ble heldigvis for en kort periode denne gang, men vi vil gjøre dere oppmerksomme på at vi gjør tilsvarende innstramminger ved behov for å ivareta smittevernsreglene på gult nivå.

Smittevern etter gult nivå

Vil igjen minne om at vi gjør dette for at vi ikke skal komme i en situasjon hvor vi må sende hele klasser hjem eller i verste fall stenge for et helt trinn på grunn av smitte.