Meny
Velg seksjon 5. trinn a
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2 G
4. - 7. G
8. - 10. G
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rune Stangeland
KRLE
En test

Velkommen til 5. trinn!

Her finner du informasjon om hva som rører seg på 5. trinn.Ukeplaner, timeplaner og nyttige lenker i fagene norsk, matte og engelsk.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe. Epost adressene våre finner du i høyremenyen.

Hilsen alle oss på 5. trinn

Auglend skole gjennomfører Utdanningsdirektoratet sin elevundersøkelse. 

Det er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Undersøkelsen er tilgjengelig for elever fra 5.trinn og oppover. Den blir gjennomført på skolen.

Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. 

Du kan lese mer om undersøkelsen og personvern i informasjonsskrivet fra Udir. 

 

Hver elev får utdelt en kode fra sin lærer som brukes ved pålogging. 

Pålogging til undersøkelsen


Vi åpner spesialrom igjen

 På Auglend skole følger vi smittesituasjonen i Stavanger nøye og vi gjør nødvendige tilpasninger på gult nivå. Nå er vi i en situasjon hvor vi opplever at smitten i byen vår er under kontroll, og vi har ikke elever i karantene. På bakgrunn av dette er vi glade for å kunne åpne spesialrommene våre igjen. Kontaktlærer vil gi dere informasjon om når oppstart spesialrom er for deres klasse. Vi tar i bruk mat og helserommet, kunst og håndverksrommene og svømmehallen. Musikkrommet åpner igjen og biblioteket er nå åpnet for 5. - 10. trinn. Når det gjelder kroppsøving oppfordrer vi fortsatt til utegym på grunn av garderobesituasjon, men gymsal kan benyttes dersom renhold og avstand ivaretas. Spesialrom og garderober har fortsatt samme renholdsrutiner før og etter bruk.


De samme reglene for bruk av mobiltelefoner, gjelder også for bruk av smartklokker.

Smartklokker eller mobilklokker er ikke tillatt innenfor skolens område i skoletiden. Skolen anbefaler at smartklokker ikke tas med til skolen. Må de tas med, skal de ligge avskrudd i ranselen i skoletiden. Du kan lese mer om Auglends trivselsregler her.


Prøveperioden for nasjonale prøver er i år satt til å være fra 31.august til 25.september. Auglend skole gjennomfører de nasjonale prøvene på 5.trinn på følgende datoer:

Tirsdag 8.september: Lesing. Inntil 90 minutter.

Fredag 11.september. Engelsk. Inntil 60 minutter.

Tirsdag 15.september og torsdag 17.september. Regning. Inntil 90 minutter

Formålet med de prøvene er å få kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing,regning og engelsk, og prøvene gir resultat om elever på individ-, gruppe – og skolenivå.